Emigrace/Víza

beach-time
 • EMIGRACE – STUDIUM – PRÁCE
 • Australský registrovaný imigrační právník MARA # 1173464
 • Austrálie nabízí přes 100 druhů víz, které vám umožní zde zůstat i s rodinou.
 • Vybrali jsme pro vás jednoho z nejzkušenějších australských registrovaných imigračních právníků, který má mnohaleté zkušenosti.
 • Máme dlouholetou zkušenost s vyřizováním víz do Austrálie.
 • 99% úspěšnost se získáním víz pro naše klienty.
 • Pomůžeme vám se správným překladem a vyplněním žádosti.
 • Pravidelně jsme v kontaktu s Australskou ambasádou ve Vídni i v Londýně.
 • Nabízíme vám rychlé vyřízení víz, zde záleží na správne vyplněné žádosti, nechte si od nás poradit.
 • Každou žádost před podáním pečlivě kontrolujeme včetně přiložených dokumentů.

 

 

EMIGRACE

Emigrace do jiné země nikdy není úplně snadná a stejně tomu je i v případě Austrálie. Avšak možnost emigrovat do Austrálie skutečně existuje. Než se rozhodnete pro emigraci, je nutné zvážit mnohá hlediska. Mimo jiné také to, jaký imigrační program zvolíte. V Austrálii je několik způsobů, jak získat trvalý pobyt (permanent residency). Kontaktujte nás a my vám zdarma vyhodnotíme víza o které budete moci zažádat.

Nejvíce využívaná víza:

Skilled independent visa (subclass 189) -nezávislý žadatel o trvalý pobyt do Austrálie -více informací zde 

Skill nominated visa (subclass 190) – vládou sponzorovaný žadatel o trvalý pobyt –  více informací zde

Skilled regional visa (subclass 489) – žadatel o trvalý pobyt sponzorovaný příbuzným žijícím trvale v oblastech Austrálie klasifikovaných jako – regionální – více informací zde 

Employer Nomination Scheme (subclass 186) – vízum vhodné pro kvalifikované pracovníky – napřiklad sponzorované Australskou firmou – více informací zde 

Family visa rodinná víza – např. spouse visa – partnerská, snoubenecká víza apod.

Business visa obchodní víza – dlouhodobá (2 až 4 roky)

 

Skilled Migration

U této kategorie Australská vláda nově zavedla online službu SkillSelect a tím kompletně mění systém a způsob žádosti o emigraci do Austrálie . Je to extra krok, který žadatel musí absolvovat před samotnou žádostí o trvalý pobyt do Austrálie.

Žadatelé však musí splňovat požadovaná kritéria, mezi která patří například:

 • Vaše nominovaná pozice/obor se musí nacházet na tzv. “ Skill Occupation List “ , dále se započítává i praxe v oboru po dokončení studia – Australian Skilled Occupation List
 • Pro úspěšné získání víz je nutné dosáhnout nejméně 60 bodů – všechna níže zmíněná kritéria se obodují, přičemž každé kritérium dosahuje různého stupně důležitosti.

Hodnotí se:

 • Specifická věková podmínka, věk do 50 let (v případě, že už jste tuto věkovou kategorii překročili, tak jsou i jiné varianty, které by jste mohli využít)
 • Znalost anglického jazyka, minimálně na úrovni – Competent English – specificky je toto definováno zkoužkou IELTS minimálně na úrovni 6.0 u všech IELTS modulů, čím lepší výsledek , tím získáváte více bodů
 • Praxe v oboru jak v České republice, tak i v Austrálii a zahraničí
 • Vzdělání v zahraničí
 • Extra body za úspěšně zakončené studium v Austrálii
 • a další – kontaktujte nás a domluvte si konsultaci s registrovaným imigračním právníkem

 

STUDENTSKÁ VÍZA

Pro koho jsou tyto víza určena?

Umožňují držitelům vycestovat do Austrálie za studiem na dobu delší 12 týdnů. Pro studium méně než 12 týdnu, budete potřebovat turistická víza. Každý držitel studentských víz získá automaticky pracovní povolení. Pro páry, případně jejich děti do 18 let, jsou určená tzv. Dependant víza. Po jejich ukončení si víza můžete v Austrálii prodloužit. 

Podmínky studentských víz.

Ke každému studentskému vízu se vztahují podmínky, které musí držitel plnit. Každý student musí dodržovat školní docházku a zbytečně si nenasbírat dny, kdy do školy nechodil. Základní podmínkou je pracovní povolení, tzv. „Work permission“, jejíž platnost nastává po nástupu do školy. Každý student může v Austrálii pracovat oficiálně 40 h/14 dní, v průběhu školních prázdnin (mezi dvěma kurzy nebo po skončení kurzu) dokonce neomezeně.

Zastoupí mě agentura a budou mi víza přidělena?

Našim klientům při vyřizování žádostí o vízum zastupujeme a také jim poskytujeme bezplatný konzultační schůzku. Každou žádost pečlivě kontrolujeme, včetně všech přiložených dokumentů, pak vše zašleme na a ustralskou ambasádu ve Vídni. Jedná se o nejrychlejší a nejspolehlivější cestu k zajištění víza. Víza mohou být udělena obratem, ale australská ambasáda si může vyhradit až 21 dní k posouzení žádosti. Ve vyřizováním víz máme téměř 100% úspěšnost. V ojedinělých případech odmítnutí víza bývá nedostatčné prokázání finančního kryty žadatele. Nebudou-li vám náhodou studentská víza udělena, pak dostanete všechny peníze zpět. A to jak za školné a pojištění, pouze zaplatíte nízké storno poplatky. Za podání a vybavení studentských víz neúčtujeme ŽÁDNÉ POPLATKY.

Jaké jsou kategorie studentských víz?

Existuje 6  kategorií studia, na které lze zažádat o studentská víza:

570 – ELICOS courses = jazykové kurzy
571 – základní a střední školy
572 – VET = odborné kurzy
573 – Higher Education = studium na 1. stupni univerzit (Bc.)
574 – Master and doctorate = magisterské a doktorandské studium
575 – Non-award foundation studies = ostatní kurzy

Co budu potřebovat k žádosti o studentská víza?

Česká republika je pro studium Aj a na australských univerzitách zařazena do nejméně rizikové kategorie číslo 1. Žádosti o víza se podávají on-line, poštou nebo osobně na Australské ambasádě ve Vídni.

Připravte si tyto dokumenty:

 • Electronic letter of confirmation (E-COE) – potvrzení na školu (zajistí naše agentura)
 • Cestovní pas – postačí kopie pasu, pokud posíláme žádost poštou. Prosíme o kontrolu platnosti pasu (platnost nutná 6 měsíců po plánovaném návratu), biometrické údaje z Vašeho pasu, údaje o Vaší adrese.
 • On-line žádost o studentská víza subclass 500 do Austrálie – vyplníme za vás on-line dotazník přímo na stránkách imigračního úřadu v Austrálii.
 • Vízový poplatek – vízový poplatek australskému imigračnímu úřadu je $550 AUD. Vízový poplatek se platí embosovanou platební kartou (prosíme zkontrolovat, zda s kartou můžete platit na internetu a v zahraničí a zda je váš denní limit větší než 10 000 CZK). Poplatek se dá také hradit jinými způsoby, kontaktujte nás.
 • Doklady o Vašem vzdělání – doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (stačí kopie). Někdy se vyžaduje notářsky ověřený dokument.
 • Doklady o předchozím studiu angličtiny. Dokládá se například k žádosti na odbornou školu, pomaturitní a univerzitní kurzy. Dokládají se také všechny dokumenty z vašeho předchozího studia v Austrálii – víza, docházka, certifikáty.
 • Historie Vašeho zaměstnání – doklad o vašich předchozích pracovních zkušenostech (například pracovní smlouvy a výplatní pásky). Dokládá se pracovní historie od doby zakončení studia, obvykle poslední 2 zaměstnání za posledních 5 let.
 • Výpis z rejstříku trestů – výpis z rejstříku trestů ze zahraničí – pouze v případě, že se hlásíte na kurz delší než 1 rok a za posledních 10 let jste pobývali v cizině déle než 1 rok. Výpis z rejstříku trestů z České republiky – pouze v případě, že se hlásíte na kurz delší než 1 rok.
 • Motivační dopis australské ambasádě – vysvětlíte hlavní důvody studia v Austrálii, tedy: výběr školy, výběr kurzů s vysvětlením, proč právě tyto kurzy. Výběr lokality, destinace (proč Austrálie). Vaše pracovní a studijní historie a plány do budoucna (jak toto studium využijete v budoucnosti – v práci, v dalším studiu apod.)

Délka a platnost studentského víza?

Délka studentských víz je spojena s délkou vámi zvoleného kurzu. Víza se vydávají nejdříve 3 měsíce před zahájením školy a končí jeden až dva měsíce po skončení studia, v závislosti na typu vybraného kurzu. Jedna studentská víza lze získat nejdéle na 5 let. Konec víz se dozvíte v elektronickém dokumentu (víza se již do pasu nedávají) pod položkou „Expiry date“. Konec platnosti vašeho víza si dobře hlídejte. Jeho překročení by mohlo vést k problémům při prodlužování dalšího víza nebo dokonce k vyhoštění ze země.

NEČEKEJTE AŽ DO PŘÍLETU DO AUSTRÁLIE NA TO, ABY JSTE ZJISTILI DŮLEŽITÉ INFORMACE O TOM , JAK SE TAM ŽIJE?
Více informací

NEVÍTE O KTERÁ VÍZA MŮŽETE ŽÁDAT? NABÍZÍME VÁM VYHODNOCENÍ VÍZ ZDARMA.

Kontaktujte nás
Close